Čára

územní řízení

stavební úřad na základě dokumentace pro územní řízení (pro územní souhlas u menších staveb) dává souhlas s umístění stavebního záměru v dané lokalitě. Jedná se o dokumentaci o stupeň podrobnější než je studie, doplněnou dílčími kótami, zprávami a situačním řešením stavby, zejména pak přípojkami stavby. Stavební úřad v této fázi zajímá soulad s územním plánem, hlavně velikost objektu a jeho možné připojení na technickou infrastrukturu.
Služby

Partners Section:

dep file Depfile Premium Dep file Dep file Depfile Premium Depfile Premium Depfile Premium dep file dep file Depfile password dep file Depfile Premium dep file Depfile password dep file Depfile dep file Depfile dep file Depfile dep file Depfile dep file Depfile Dep file dep file dep file dep file dep file Depfile Premium Depfile Premium yify torrent empire torrent yify vikings season 4 auto clicker autoclicker slender the eight pages he gift torrent walking dead torrent the walking dead torrent fl studio 12 torrent Depfile Premium Depfile Premium Depfile Premium dep file Dep file dep file dep file dep file dep file dep file dep file dep file depfile password Depfile Premium depfile password Depfile Premium depfile password depfile password depfile password depfile password depfile password depfile password depfile password depfile password depfile password Depfile Depfile Depfile Depfile Depfile Depfile Depfile Depfile Depfile dep file depfile password depfile password dep file depfile password dep file